Rektor Međunarodnog Balkanskog Univerziteta, Prof. Dr. Ismail Kođajusufoglu se sastao sa koordinatorom turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA), gospodinom Teomanom Tirakijem u četvrtak, 19.01.2017. u Skoplju. U toku sastanka su podijelili informacije o tekućim projektima i aktivnostima obije institucije. U ime Međunarodnog Balkanskog Univerziteta,rektor Kođajusufoglu je izrazio zahvalnost TIKI na svesrdnoj pomoći i doprinosu na uspješno organizovanoj prvoj Međunarodnoj Konferenciji Društveno-humanističkih nauka IBU-ICSSH2016, koja se ispostavila kao uspješan i značajan naučni skup u Skoplju. Oni su se složili da nastave odličnu saradnju između dvije institucije na projektima od zajedničkog interesa u budućnosti.