U okviru promotivnih aktivnosti za narednu 2017/2018 akademsku godinu, Međunarodni Balkanski Univerzitet je započeo posjete i prezentacije akademskih ponuda učenicima srednjih škola. Tokom ovog projekta MBU tim zadužen za promocije će posjetiti preko 100 srednjih škola u Makedoniji i širom Balkana. Prošle nedelje prorektor, Asst. Prof. Dr. Šener Bilali zajedno sa asistentima je posjetio nekoliko škola u nekoliko makedonskih gradova: Resen, Kriva Palanka, Kratovo, Debar, Centralna Župa. Prezentacije u drugim gradovima i državama će se nastaviti cijelog proljećnog semestra. Pored tradicionalnih ispita za stipendije, organizovanih od strane MBU kao izvanredna prilika za srednjoškolce, ove godine posebna pažnja je takođe data i srednjoškolskim takmičenjima. Ovaj projekt se organizuje po prvi put od strane MBU i odnosi se na sve učenike srednjih škola.

Na sljedećem linku možete saznati više o ovom projektu: http://ibu.edu.mk/?page_id=9533