Međunarodni Balkanski  Univerzitet je bio domaćin sastanka Upravnog odbora Twinning projekta EU “Razvijanje saradnje između institucija visokog obrazovanja, privatnog sektora i relevantnih javnih tijela”, koji je održan 20. februara 2017. godine.

Projekt se odvijao u tri komponente:

  • Primjenjivost studijskih programa u odnosu na mogućnosti zapošljavanja diplomiranih studenata, sa preporukama za reformu studijskih programa
  • Ojačano funkcionisanje centara za razvoj karijere
  • Ojačano functionisanje Odbora za Povjerenje i Saradnju sa javnošću

MBU je jedna od visokoškolskih ustanova iz Republike Makedonije koja je uključena u projekt koji se realizuje u okviru Evropske Unije uz saradnju sa relevantnim institucijama iz Francuske i Velike Britanije.