Generalna direktorka Turkish Airlinesa u Skoplju, gđa Pinar Ayvaz Arikan posjetila je Međunarodni Balkanski Univerzitet u srijedu 1. marta 2017. godine. Ona je pozdravljena od strane rektora IBU-a, prof. Dr. Ismaila Kođajusufoglua, sa kojima je razgovarala o najnovijim događanjima u Turkish Airlinesu globalno i a posebno o uredu u Skoplju. Rektor Kođajusufoglu je informisao direktorku o obrazovnom procesu na IBU-u kao i o predstojećim akademskim i društvenim aktivnostima koje će se održati u proljećnom semestru ove školske godine. Oboje su se složili da ojačaju saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa.