U okviru nedavno pokrenutog projekta na Međunarodnom Balkanskom Univerzitetu pod nazivom “IBU Seminars”, održana je prezentacija na temu “Odnosi sa javnošću kroz različite medije” u petak 27. od Februar 2017. godine.

Prezentacija je održana od strane master studenata fakulteta za komunikacije, gđe Saude Nurković, gđe Shqipe Haliti, gospođe Suzan Sulejman i gdina Kujtima Bajramija. Prorektor Prof. Dr. Shener Bilalli kao i profesori na Fakultetu za komunikacije, Prof. Dr. Dona Kolar-Panov i asistent Prof. Dr. Sanja Adjaip-Velickovski  su prisustvovali ovoj prezentaciji.