IBU  kancelarija za međunarodnu saradnju (IRO) sa zadovoljstvom objavljuje prvi Erasmus + sporazum s Njemačkom, odnosno sa jednom od najprestižnijih ustanova visokog obrazovanja u Berlinu – Weissensee Akademijom umjetnosti u Berlinu.

Internacionalni Balkanski Univerzitet kontinuirano proširuje saradnje u okviru Evropskog kontinenta, sa ciljem da daje što više mogućnosti za svoje studente i akademsko osoblje, kao i povećanje kvaliteta obrazovanja kroz proces međunarodne saradnje.