Studentski Parlament Međunarodnog Balkanskog Univerziteta organizovao je debatu na temu “Uticaj medija” u ponedjeljak 6. mart 2017. Publika, uključujući akademsko osoblje i studenate su uživali u raspravi između dva tima, koji su razgovarali o pozitivnim i negativnim efektima medija, razmijenili argumente, činjenice i istraživanja koja potvrđuju njihove teze. Ova vrsta aktivnosti organizovana od strane IBUSP-a će se nastaviti u budućnosti s novim temama kojima će se baviti studenti IBU-a.