Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, Međunarodni Balkanski Univerzitet organizirao je panel diskusija na temu “Izuzetnost žena u svojim profesijama” u srijedu, 8. Mart 2017. godine. Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, Međunarodni balkanski univerzitet organizirao je panel diskusija na temu “Izuzetnost žena u svojim profesijama” u srijedu, 8. Mart 2017. Moderator događaja bila je dr Natalija Shikova, profesor prava na IBU-u, a panelisti su bili: gđa Buket Gereçci, izvršni direktor Halkbanke AD Skoplje, dr Simonida Kačarska, direktor Instituta za evropsku politiku i gospođa Pavlina Zefic, advokat u Makedoniji. Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, Međunarodni balkanski univerzitet organizirao je panel diskusija na temu “Izuzetnost žena u svojim profesijama” u srijedu, 8. Mart 2017. Moderator događaja bila je dr Natalija Shikova, profesor prava na IBU-u, a panelisti su bili: gđa Buket Gereçci, izvršni direktor Halkbanke AD Skoplje, dr Simonida Kačarska, direktor Instituta za evropsku politiku i gospođa Pavlina Zefic, advokat u Makedoniji. Panelisti su podijelili svoja lična iskustva i prepreke u radu i njihove dužnosti u profesijama kojima se bave, takođe su razgovarale o izazovima i poteškoćama s kojima se svaka zaposlena žena suočava tokom svoje karijere.