Studenti smjera za Turski jezik posjetili su NVO za kulturu, umjetnost I obrazovanje “KÖPRÜ” u Skoplju, 6. Marta 2017. godine. Dočekani su od strane urednice “KÖPRÜ” časopisa, Gđe. Leyle Şerif Emin kao I od strane Izdavačkog direktora “Divana” Gdina. Mehmeda Arifa. Oni su ukratko upoznali studente o aktivnostima njihove organizacije, njihovim zanimanjima I ciljevima njihovog angažmana u civilnom okruženju. Oni su se složili sa grupom studenata da nastave saradnju u pravcu daljeg razvoja turskog jezika, kulture I književnosti.