Rektor Internacionalnog Balkanskog Univerziteta, Prof Dr Ismail Kođajusufoglu, zajedno sa prorektorom Prof Dr Shenerom Bilallijem, su posjetili ured savjetnika za trgovinu, kao I ured savjetnika za kulturu I promocije Republike Turske u Skoplju, u petak 10. marta 2017. godine. Dobrodošlicu su im upriličii, Gdin. Hakan Özçelik,savjetnik za kulturu I promocije, kao I Gdin. Bunyamin Kutlu, savjetnik za trgovinu. Ovi sastanci služe kao podloga za razmjenu informacija o aktivnostima ove dvije institucije I našeg univerziteta, kao I za razgovor o mogućim opcijama za saradnju.