Promotivne aktivnosti IBU-a za učenike četvrte godine srednjih škola širom Makedonije nastavile su kontinuitet  u Subotu 11. marta 2017. godine. Naime u saradnji sa Unijom turskih nevladinih organizacija u Makedoniji  “MATÜSİTEB” kao i sa „Islamskim Omladinskim Forumom“, organizovane su dvije prezentacije za učenike koji su zainteresovani za upis na IBU sledeće akademske godine. Prorektor IBU-a Prof. Dr. Šener Bilali i promotivni administrator Bujar Muća, prezentovali su prednosti IBU-a kao što su: međunarodno okruženje sa studentima i akademskim osobljem iz različitih kulturnih i etničkih sredina, studiranje na engleskom jeziku, mogućnosti stipendiranja, bliska saradnja sa poslovnim svijetom kao i širok spektar mogućnosti za stažiranje i zapošljavanje u toku i nakon diplomiranja, i još mnogo toga. Učenici su također ohrabreni da se prijave za polaganje ispita za stipendije koji će se održati 22. aprila 2017. godine, kao i da pošalju svoje ideje i projekte i sudjeluju na Takmičenju za Srednjoškolce na IBU-u.