U pravcu negovanja bliske saradnje sa poslovnim sektorom u Republici Makedoniji, rektor Međunarodnog Balkanskog Univerziteta, prof dr Ismail Kocayusufoglu je u utorak, 14. marta, 2017. god. posjetio Halkbanku AD Skoplje i kancelariju Turkish Airlinesa u Skoplju, dvije respektabilne kompanije na makedonskom tržištu. Na prvom sastanku, sastao se sa VD izvršnim direktorom Halkbanke, gospodinom Turhan Ademijom i izvršnom direktoriccom, gospođom Buket Gereçci, s kojom je do sada dijelio zadovoljstvo plodne i kontinuirane saradnje između dva subjekta. Tokom dana, rektor Kocayusufoglu je takođe posetio generalnog ured direktorke Turkish Airlinesa u Skoplju, gđe Pinar Ayvaz Arikan, s kojim je razgovarao o mogućoj saradnji ove dvije institucije za predstojeće dvije međunarodne konferencije u organizaciji IBU-a koje će se održati u maju 2017.

Tokom sastanaka sa šefovima ovih kompanija, rektor Kocayusufoglu je istakao značaj saradnje između univerziteta i poslovnog sektora, u smislu da univerzitet treba osigurati kvalificiranu i vještu radnu snagu na tržištu, a kompanije su odgovorne za pružanje staža, praktični obuke i poslove za studente tokom studija i nakon diplomiranja.