U okviru twinning projekta MK 13 IPA SO 01 16 R “Razvijanje saradnje između institucija visokog obrazovanja, privatnog sektora i relevantnih javnih tijela” koordinisanog od strane Ministarstva prosvjete i nauke Republike Makedonije, Ministarstva visokog obrazovanja i istraživanja Francuske i Sjeverne Irske, makedonska delegacija sastavljena od predstavnika univerziteta (International Balkan University, “Sveti Kliment Ohridski” Bitola, Univerzitet “Goce Delčev” Štip, Državnog univerziteta u Tetovu, Univerzitet za informatiku i tehnologiju “St. Apostole Pavle “Ohrid i Američki Koledž Skoplje) posjetila je visokoškolske ustanove i relevantna tijela Francuske. Predstavnik IBU-a na ovom skupu bila je Assoc. Prof. Dr Snežana Bilić, dekan Ekonomskog fakulteta i administrativnih nauka i savjetnik rektora za međunarodne odnose.

Tokom posjete delegacija je posjetila nekoliko fakulteta, instituta i centara za profesionalnu orijentaciju i vođenje studenata u okviru Univerziteta u Versaju St. Quentin en Yveline i Univerziteta Paris Diderot, Rektorske konferencije Francuske, Ministarstvo visokog obrazovanja i istraživanja i ENIC NARIC. Cilj posjete je bio širenje rezultata i najboljih praksi u Francuskoj koji se odnose na funkcioniranje Centra za Karijere, razvoj nastavnih planova i programa u skladu sa potrebama tržišta rada, politike visokog obrazovanja za visoko obrazovanje i zapošljavanje, kao i priznavanje diploma.