Internacionalni Balkanski Univerzitet je u srijedu, 29. marta 2017. organizovao panel diskusiju na temu “15. Juli i Nova Turska” .  Moderator skupa bio je Asst. Prof. Dr. Shener Bilalli, prorektor na IBU-u, a panelisti su bili: Mustafa Šen, glavni savjetnik premijera Republike Turske i Asst. Prof. Dr Mevludin Ibiš, stručnjak za političke nauke na IBU-u. Panelisti su sa učesnicima podijelili akademske stavove i istraživanja o petnaestom julu i novoj Turskoj.

U znak priznanja za njihov doprinos i uspješnu organizaciju panel diskusije, rektor IBU-a, Prf. Dr Ismail Kocayusufoglu nagradio je sve panelista sa zahvalnicom.