IBU JE POSTAO ČLANICA ASOCIJACIJE EVROPSKIH UNIVERZITETA (EUA)

Još jedan korak na našem putu uspjeha! Međunarodni Balkanski Univerzitet je nagrađen statusom člana Asocijacije Evropskih Univerziteta (EUA), jedne od najistaknutijih univerzitetskih udruženja na svijetu. EUA je organizacija koja predstavlja univerzitete u Evropi, sa više od 850 univerziteta iz 47 zemalja. Nakon što je rangiran kao najuspešniji univerzitet u Makedoniji u oblasti nastave i učenja […]

REKTOR KOCAYUSUFOĞLU SE SASTAO SA AMBASADOROM REPUBLIKE TURSKE U SKOPLJU, NJ.E. TULIN ERKAL KARA

Povodom rangiranja IBU-a kao najboljeg univerziteta u oblasti nastave i učenja prema Shanghajskom rangiranju univerziteta za akademsku 2015/2016 godine, rektor IBU-a, prof. dr. Ismail Kocayusufoğlu je posjetio ambasadorku Republike Turske u Skoplju, Nj.E. Tulin Erkal Kara u utorak, 11. aprila, 2017. Rektor Kocayusufoğlu je upoznao ambasadorku o kriterijima koji su definisali ovaj ugledni status IBU-a […]

IBU I PSIHIJATRIJSKA BOLNICA “SKOPLJE” POTPISALI PROTOKOL O SARADNJI

U smjeru pružanja dodatnih mogućnosti kao što su terenske posjete, praktične obuke i stažiranje za studente psihologije i psihološkog savjetovanja i usmjeravanja na našem fakultetu, rektor Međunarodnog Balkanskog Univerziteta, prof. dr. Ismail Kocayusufoglu i direktor Psihijatrijske bolnice “Skoplje” gospodin Qamil Kovači su potpisali protokol o saradnji između ove dvije institucije u ponedeljak 10. april 2017. […]

IBU STUDENTSKI KLUB “EVLÂD-I FATIHAN” ODRŽAO KONFERENCIJU I IZLOŽBU

U okviru promocije novoosnovanog Studentskog kluba “Evlâd-I Fatihan” na Međunarodnom Balkanskom Univerzitetu, u ponedeljak 10. aprila 2017. godine, održana je konferencija na temu “Značaj i neophodnost učenja Turskog jezik u 21. stoljeću” sa dr. Mehmet Gedizlijem, kao i izložba književnih čuda turskog jezika koju je pripremio dr. Mehmet Gidizli zajedno sa dr. Selçuk Kürşat Koca. […]

NA IBU-u ODRŽANA RADIONICA PO NAZIVOM „KORIŠĆENJE DRAMSKIH AKTIVNOSTI U ESL UČIONICI “

Radionica na temu “Korištenje dramskih aktivnosti u ESL učionici” održana je 7. aprila, 2017. godine, na Međunarodnom Balkanskom Univerzitetu u Skoplju. Radionicu je organizovala i vodila magistar engleskog jezika Marija Stevkovska, predavač u Školi engleskog jezika na IBU-u. Veliki broj učesnika je uzelo učešće na ovoj radionici, koja im pruža dosta praktičnog iskustva u vezi […]

PORUKA REKTORA INTERNACIONALNOG BALKANSKOG UNIVERZITETA POVODOM RANGIRANJA IBU-a KAO NAJBOLJEG UNIVERZITETA U MAKEDONIJI U OBLASTI NASTAVNO OBRAZOVNOG PROCESA

Draga IBU porodico, Još jedna prekretnica, još jedan historijski trenutak za Međunarodni Balkanski Univerzitet! Po Šangajskom rangiranju makedonskih visokoškolskih ustanova (ustanova visokog obrazovanja) za potrebe Ministarstva prosvjete i nauke Republike Makedonije za školsku 2015/16 godinu, IBU je rangiran kao Najbolji Univerzitet u Republici Makedoniji u oblasti nastave i učenja! IBU je osnovan 2006 godine u […]

IBU KOKTEL SA OSOBLJEM I STUDENTIMA: KAO NAJBOLJI UNIVERZITET U OBRAZOVANJU, OD SADA ĆEMO TEŽITI KA NOVIM USPJESIMA!

Rektorat Međunarodnog balkanskog Univerziteta je organizovao skroman koktel za akademsko osoblje, administrativno osoblje i studente povodom rangiranja univerziteta kao top univerziteta u oblasti nastave i učenja u skladu s nedavno objavljenom Shanghai Ranking listom visokoškolskih ustanova u Republici Makedoniji za akademsku 2015/2016 godinu. U svom obraćanju, rektor Kocayusufoglu je napomenuo da je ovaj uspeh rezultat […]

REKTOR KOCAYUSUFOGLU POSJETIO ANADOLU AGENCIJU POVODOM NJENE 97 GODINA POSTOJANJA ISTE

Rektor Internacionalnog Balkanskog Univerziteta, prof. dr. Ismail Kocayusufoglu posjetio je Anadolu Agencciju u Skoplju u Petak 7. aprila 2017. Dobrodošlicu mu je priredio izvršni urednik, Adnan Idriz, s kojim je podijelio svoje zadovoljstvo o uspješnoj saradnji i međusobnoj podršci. Povodom 97 godina postojanja ove agencije, rektor Kocayusufoglu je uputio čestitke gospodinu Idrizu i poklonio mu […]

IBU POTPISO BILATERALNI SPORAZUM O SARADNJI SA KIRGISTANSKO-TURSKIM MANAS UNIVERZITETOM IZ KIRGISTANA

U smjeru proširivanja mreže međunarodne saradnje, na marginama obrazovnog samita Unije Euroazijskih Univerziteta koji je održan u Istanbulu 22-24 maj 2017, rektor Međunarodnog Balkanskog Univerziteta, prof. dr. Ismail Kocayusufoglu potpisao je sporazum o bilateralnoj saradnji sa prof. dr. Sabahattin Balcijem, rektorom Kirgistansko-turskim Manas Univerzitetom iz Kirgistana. Saradnja pokriva, ali se ne ograničava na: Promocija visokog […]

ČLANOVI REKTORATA ODRŽALI SASTANAK SA STIPENDIRANIM STUDENTIMA PODRŽANIM OD STRANE PREDSJEDNIŠTVA ZA TURKE U INOSTRANSTVU I SRODNE ZAJEDNICE (YTB)

Rektorat Međunarodnog Balkan univerziteta organizovao sastanak sa studentima osnovnih studija na IBU-u kao stipendisti finansirani od Predsjedništva za Turke u inostranstvu i srodne zajednice (YTB). Ciljevi obrazovnog procesa, aspekte i uvjete stipendija dodijeljenih za 75 studenata iz cijele balkanske regije, kao i mogućnosti za obrazovna iskustva na jednom od univerziteta u Turskoj i programi letnjih […]