Projekta “IBU seminari ‘nastavljen je sa realizacijom u utorak 28. Marta, 2017, sa seminarom pod nazivom” Nove ustavne promjene u Turskoj: Od parlamentarnog do predsjedničkog sistema”. Predavač na seminaru bio je Prof. Dr Fehmi Agđa, profesor prava na Međunarodnom Balkanskom Univerzitetu. Tokom svog izlaganja, prof Agđa objasnio je promjene koje su u procesu u turskom političkom sistemu, s naglaskom na predložene amandmane na Ustav republike.