Rektor Međunarodnog balkanskog Univerziteta Prof. Dr. Ismail Kocayusufoglu i prorektor, Asst. Prof. Dr. Shener Bilalli su učestvovali na 3. godišnjem sastanku Udruženja balkanskih univerziteta (BUA), koji je održan u Sofiji, u periodu od 24. od 25. marta, 2017. Osim redovne agende godišnjeg sastanka, članovi BUA su razgovarali o mogućnosti za finansiranje iz finansijske šeme EU preko zajedničkih inicijativa u okviru BUA, kao i mogućnosti za zajedničku saradnju i akciju pomoću sredstava iz Republike Turske orijentisane ka obrazovanju i istraživanju.

IBU je jedan od osnivača Asocijacije Balkanskih Univerziteta (BUA). http://www.baunas.org/