U okviru EU Twinning projekta MK 13 IPA SO 01 16 R “Razvijanje saradnje između institucija visokog obrazovanja, privatnog sektora i relevantnih javnih tijela” kojim koordinira Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Makedonije, Ministarstva visokog obrazovanja i istraživanja Francuske i Sjeverne Irske, generalni sekretar IBU-a, gospodin Visar Ramadani je učestvovao u studijskoj posjeti u Sjevernoj Irskoj u periodu od 26. marta do1. aprila 2017. godine.

Delegacija uključujući i predstavnike univerziteta i Ministarstva prosvjete i nauke Republike Makedonije posjetila je više javnih ustanova, privrednih komora, univerziteta i kompanija, među kojima je Ministarstvo za privredu Sjeverne Irske, Queen univerzitet u Belfastu, Ulster Univerzitet Metropolitan Koledž Belfast i Univerzitet u Glasgowu, Deloitte, Catalyst Inc., itd. Cilj posjete je bio da saznaju više o funkcionisanju centara za karijere, alumni udruženja, saradnja između vladinih organa, univerziteta i privatnog sektora, organizacija nastavnih planova i programa, u skladu sa potrebama tržišta rada, itd.