Rektor Međunarodnog Balkanskog Univerziteta, prof. dr. Ismail Kocayusufoglu upriličio je dobrodošlicu koordinatoru Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) Kancelarija u Skoplju, gospodinu Teomanu Tiryakiiju za oproštajni sastanak u utorak , 4. April, 2017. Oni su razgovarali o aktivnostima obije institucije u proteklom periodu, kao i o pozitivnom uticaju koji su TIKA i IBU ostaviti na društvu u Republici Makedoniji i šire u regiji. Fokus je stavljen na uspješnu i blisku saradnju između TIKE i IBU-a u pravcu pružanja podrške za obrazovanje i naučno-istraživački rad. U znak priznanja za uspješnu saradnju i podršku, rektor Kocayusufoglu je dodijelio zahvalnicu i uručio simboličan poklon gospodinu Tiryakiju.