Rektorat Međunarodnog Balkan univerziteta organizovao sastanak sa studentima osnovnih studija na IBU-u kao stipendisti finansirani od Predsjedništva za Turke u inostranstvu i srodne zajednice (YTB). Ciljevi obrazovnog procesa, aspekte i uvjete stipendija dodijeljenih za 75 studenata iz cijele balkanske regije, kao i mogućnosti za obrazovna iskustva na jednom od univerziteta u Turskoj i programi letnjih škola, su bili predmet razgovora sa studentima. Studenti su izrazili duboku zahvalnost YTB-u za podršku za svoje visoko obrazovanje i prenijeli svoje uvjerenje da kao budući diplomci sa IBU-a, oni će služiti svojim zemljama i društvima na Balkanu sa svim stečenim kvalifikacijama, vještinama i znanjima. Redovni sastanci sa ovom grupom studenata održat će se u budućnosti.