Rektorat Međunarodnog balkanskog Univerziteta je organizovao skroman koktel za akademsko osoblje, administrativno osoblje i studente povodom rangiranja univerziteta kao top univerziteta u oblasti nastave i učenja u skladu s nedavno objavljenom Shanghai Ranking listom visokoškolskih ustanova u Republici Makedoniji za akademsku 2015/2016 godinu.

U svom obraćanju, rektor Kocayusufoglu je napomenuo da je ovaj uspeh rezultat zajedničkih napora mnogih aktera na IBU-u, koji su doprinijeli razvoju IBU-a kao univerziteta sa jakom reputacijom na Balkanu. “Ovo ogromno dostignuće je rezultat neumornog rada i iskrene i proaktivne predanosti osnivača univerziteta, našeg izvršnog odbora, rektorata, akademskog i administrativnog osoblja, a posebno naših studenata koji su u fokusu našeg razmišljanja! Svako je stavio svoj kamen temeljac na tri zlatna slova – IBU, i utvrdio dvorac znanja i mudrosti koji zovemo naš drugi dom! Zahvaljujemo vam svima pojedinačno! “- rekao je Kocayusufoglu.

Biti rangiran kao najbolji univerzitet u tako važnoj kategoriji za univerzitete, rektor Kocayusufoglu je napomenuo da ta činjenica nameće veću odgovornost da nastavimo još bolje i još dalje, jer u filozofiji IBU-a, ne postoji ograničenje za kvalitet i razvoj. On je rekao da će se IBU uključiti u dostizanju novih vrhova i učiniti sve što je potrebno da IBU postane svjetski obrazovani brend.