U smjeru proširivanja mreže međunarodne saradnje, na marginama obrazovnog samita Unije Euroazijskih Univerziteta koji je održan u Istanbulu 22-24 maj 2017, rektor Međunarodnog Balkanskog Univerziteta, prof. dr. Ismail Kocayusufoglu potpisao je sporazum o bilateralnoj saradnji sa prof. dr. Sabahattin Balcijem, rektorom Kirgistansko-turskim Manas Univerzitetom iz Kirgistana.

Saradnja pokriva, ali se ne ograničava na:

  • Promocija visokog obrazovanja i istraživanja,
  • Razmjenu studenata, profesora, lektora i gostujućih predavača,
  • Razmjena informacija, knjiga i dokumenata, kao i pružanje pristupa e-bibliotekama,
  • Organizacija zajedničkih studijskih programa, istraživačkih projekata, konferencija, simpozija, kratkih kurseva i seminara, itd.