Draga IBU porodico,

Još jedna prekretnica, još jedan historijski trenutak za Međunarodni Balkanski Univerzitet!

Po Šangajskom rangiranju makedonskih visokoškolskih ustanova (ustanova visokog obrazovanja) za potrebe Ministarstva prosvjete i nauke Republike Makedonije za školsku 2015/16 godinu, IBU je rangiran kao Najbolji Univerzitet u Republici Makedoniji u oblasti nastave i učenja!

IBU je osnovan 2006 godine u Skoplju sa vizijom izgradnje mosta saradnje između različitih naroda i kultura na području Balkana i Turske. S jasnom misijom postavljenom ispred – kvalitativna i ozbiljna edukacija za mlade generacije, IBU je u proteklih deset godina ostavario izvanredne napore i potpuno posvetio sve raspoložive kapacitete da dostigne fazu kada ovaj brend postaje poznat kao jedan reputacioni i prosperitetni centar obrazovanja u Balkanskom regionu, kao i šire. Osim našeg ozbiljnog i sveobuhvatnog pristupa obrazovanju, proširili smo naše vidike i pristupili naučnim istraživanjima i društvenim odgovornostima sa dozom skromnosti. IBU je domaćin različitim međunarodnim naučnim konferencijama, međunarodnim studentskim kongresima, kao i kulturnim, društvenim i sportskim aktivnostima. Mi smo otvoreni za saradnju sa javnim institucijama i poslovnimm svijetom, jer želimo biti sigurni da će naši studenti dobiti beskrajne mogućnosti da napreduju u karijeri nakon što završe IBU.

Ovo ogromno dostignuće je rezultat neumornog rada i iskrene i proaktivne predanosti osnivača univerziteta, našeg izvršng odbora, Rektorata, akademskog i administrativnog osoblja, a posebno naših studenta koji su u fokusu našeg razmišljanja! Svako je stavio svoj kamen temeljac na tri zlatna slova – IBU, i učvrstio dvorac znanja i mudrosti koji zovemo naš drugi dom! Zahvaljujemo vam svima pojedinačno!

Dok slavimo ovaj uspjeh našeg univerziteta, mi nosimo ogromnu odgovornost da nastavimo još bolje i još dalje, jer u filozofiji IBU-a, ne postoji ograničenje za kvalitet i razvoj. On je rekao da će se IBU uključiti u dostizanju novih vrhova i učiniti sve što je potrebno da IBU postane svjetski obrazovani brend!

 

Čestitam!

 

Ismail Kocayusufoğlu

Rektor Internacionalnog Balkanskog Univerziteta