Rektor Internacionalnog Balkanskog Univerziteta prof.dr. Ismail Kođayusufoglu prisustvovao je ceremoniji otvaranja Međunarodnog sajma turizma u Skoplju, četvrtak 6. april 2017. godine. Savjetnik ureda za kulturu i promociju Republike Turske je također učestvovao na sajmu,predstavljajući različite ponude za turizam u Turskoj. Sajam će biti otvoren za posjetitelje do 8. aprila 2017. godine.