U smjeru pružanja dodatnih mogućnosti kao što su terenske posjete, praktične obuke i stažiranje za studente psihologije i psihološkog savjetovanja i usmjeravanja na našem fakultetu, rektor Međunarodnog Balkanskog Univerziteta, prof. dr. Ismail Kocayusufoglu i direktor Psihijatrijske bolnice “Skoplje” gospodin Qamil Kovači su potpisali protokol o saradnji između ove dvije institucije u ponedeljak 10. april 2017. godine.

Prve aktivnosti u okviru protokola će biti pokrenut vrlo brzo.