Još jedan korak na našem putu uspjeha! Međunarodni Balkanski Univerzitet je nagrađen statusom člana Asocijacije Evropskih Univerziteta (EUA), jedne od najistaknutijih univerzitetskih udruženja na svijetu. EUA je organizacija koja predstavlja univerzitete u Evropi, sa više od 850 univerziteta iz 47 zemalja.

Nakon što je rangiran kao najuspešniji univerzitet u Makedoniji u oblasti nastave i učenja prema Šangajskom rangiranju za akademsku 2015/2016 godinu, članstvo IBU-a u ovu uglednu organizaciju je još jedan značajan uspjeh za univerzitet, jer otvara nove mogućnosti za dalju međunarodnu saradnju i jačanje obrazovne i naučne saradnje sa raznim univerzitetima sa evropskog kontinenta.

Šta je EUA?

Evropska asocijacija univerziteta (EUA) je reprezentativna organizacija univerziteta i nacionalnih rektorskih konferencija u 47 europskih zemalja. EUA igra ključnu ulogu u Bolonjskom procesu i utiče na politiku EU o visokom obrazovanju, istraživanjima i inovacijama. Zahvaljujući svojoj interakciji s nizom drugih evropskih i međunarodnih organizacija EUA osigurava da se nezavisni glas evropskih univerziteta čuje gdje god se donose odluke koje će utjecati na njihove aktivnosti.

Vizija EUA-a

Evropski univerziteti imaju za cilj podršku i kontinuirani razvoj kulture, društva, tehnologije i ekonomije Evrope. Vizija Evropskih univerziteta u budućnosti je da sistemu akademskih institucija sa veoma raznolikim profilima, pružimo širok spektar kvalifikacija za diplomce i olakšamo mobilnosti osoblja i studenata. To je moguće samo kroz promovisanje autonomnih institucija, koje su u stanju da definišu svoju strategiju i izgrade partnerstva u njihovom najboljem interesu.

EUA u potpunosti podržava vrijednosti i načela sadržanih u Magna Charta Universitatumu, koji je potpisan u Bolonji 1988. godine od strane 388 rektora sa univerziteta širom svijeta.

Više informacija na: www.eua.be