Povodom rangiranja IBU-a kao najboljeg univerziteta u oblasti nastave i učenja prema Shanghajskom rangiranju univerziteta za akademsku 2015/2016 godine, rektor IBU-a, prof. dr. Ismail Kocayusufoğlu je posjetio ambasadorku Republike Turske u Skoplju, Nj.E. Tulin Erkal Kara u utorak, 11. aprila, 2017. Rektor Kocayusufoğlu je upoznao ambasadorku o kriterijima koji su definisali ovaj ugledni status IBU-a na visokom obrazovanju u Republici Makedoniji, uz napomenu da ovaj uspjeh dolazi nakon 10 godina kontinuirane posvećenosti na kvalitetu i disciplini u obrazovnom procesu na IBU-u. U tom smislu, on je zahvalio ambasadorki za nesebičnu podršku i doprinos Turske ambasade prema Internacionalnom Balkanskom Univerzitetu. S druge strane, ambasadorka Kara je prenijela pozdrave u svoje lično ime i u ime Ambasade za ovo izuzetno dostignuće IBU-a i izrazila iskrene želje za novim dostignućima u budućnosti.