Studenti sa 6 fakulteta sa Međunarodnog balkanskog univerziteta zajedno sa osobljem sa Ekonomskog fakulteta i administrativnih nauka prisustvovali su studijskoj posjeti kancelariji Zavoda za statistiku Republike Makedonije na temu: “prikupljanje podataka putem Ankete”. Studenti koji pohađaju kurs ‘metode istraživanja društvenih nauka “imali su priliku da cuju i vide praktična znanja stručnjaka koji rade u Zavod za statistiku.
Studijska posjeta pruža studentima praktično znanje koje se odnosi na različite metode istraživanja, proces prikupljanja podataka, kao i različite tehnike koje se odnose na analizu podataka. U isto vrijeme, to povećava spremnost studenata za dalje studije, kao i na polju istraživanja.