Međunarodna konferencija za primijenjene nauke, inženjering i matematiku (IBU-ICASEM2017) u organizaciji Međunarodnog Balkanskog Univerziteta održana je u Strugi-Ohridu od 5. do 7. maja, 2017. Na ceremoniji otvaranja konferencije, rektor IBU-a, prof. dr Ismail Kocayusufoglu u svom pozdravnom govoru istakao da je ova konferencija prva u organizaciji IBU-a u ovim naučnim oblastima i da je veoma zadovoljan s ozbiljnim sudjelovanjem akademika i istraživača iz raznih zemalja i univerziteta. On je naglasio važnost koju IBU posvjećuje naučnim istraživanjima i u tom pravcu, on je naveo da se IBU zalaže da postane poznati naučni centar u regionu Balkana.

Počasni Uvodničar na ICASEM2017 bio je prof. dr. H. Hilmi Hacisalioglu, profesor emeritus iz Turske. A uvodno izlaganje je također održano od strane prof. dr. Andrzej Kowal, profesora na Poljskoj akademiji nauka. U znak priznanja za njihov doprinos na uspješnoj organizaciju konferencije, rektor Kocayusufoglu je nagradio uvodničare sa zahvalnicama i slikoama – proizvod studenata Fakulteta za umetnost i dizajn na IBU.

International Conference on Applied Sciences, Engineering and Mathematics (IBU-ICASEM2017) organized by International…

Posted by International Balkan University (IBU) on Samstag, 6. Mai 2017