U okviru nastave na predmetu “Međunarodno privatno pravo”, stručna posjeta za studente prava je organizovana u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Makedonije. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa službenicima Ministarstva, posebno sa stručnjacima na međunarodnom privatnom pravu koji su održali predavanje na temu koja se bavi pitanjima međunarodne pravne pomoći na dnevnoj bazi kao dio svojih redovnih diplomatskih aktivnosti. Učenici su pokazali veliki interes za predavanja i bili su radoznali da saznaju više o ovoj temi od iskusnih diplomata. Grupu je predvodio koordinator pravnih studija na IBU-u, Asst. Prof. Dr Natalija Šikova.