NAŠA ERASMUS + MREŽA ZA SARADNJU BOGATIJA JE ZA SARADNJU SA UNIVERZITETIMA IZ POLJSE, RUMUNIJE I BUGARSKE

Naša ERASMUS+ mreža za  saradnju se širi veoma brzo. Zadovoljstvo nam je da objavimo da je naša kancelarija za međunarodne odnose uspješno potpisala tri nova ERASMUS+ ugovora, otvarajući time vrata za dalju saradnju u polju razmjene akademskog osoblja i studenata za naredne akademske godine. Ugovori o saradnji su potpisani sa dole navedenim univerzitetima: AGH University of Science and […]