Naša ERASMUS+ mreža za  saradnju se širi veoma brzo. Zadovoljstvo nam je da objavimo da je naša kancelarija za međunarodne odnose uspješno potpisala tri nova ERASMUS+ ugovora, otvarajući time vrata za dalju saradnju u polju razmjene akademskog osoblja i studenata za naredne akademske godine. Ugovori o saradnji su potpisani sa dole navedenim univerzitetima:

AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland (na univerzitetskom levelu)

– University of Trakia, Stara Zagora, Bulgaria (Industrial Engineering, Computer Engineering, Electrical and Electronic Engineering)

– University of Bucharest, Bucharest, Romania (Business Administration, Political Sciences, International Relations and European Studies)