HIST 202 – Çağdaş Dünya Tarihi

HIST 202 – Çağdaş Dünya Tarihi; Haftalık ders saati: 2 + 1, AKTS: 5
Dersin amacı, sınıf tartışmaları, okumalar, öğrenci sunumları, dersler, filmler ve 2. Dünya Savaşı’nın son yılından bugüne kadar dünya tarihinde anılacak olan diğer sunumlar aracılığıyla yapılır. Kurs, dünya çapında web (web) üzerinde materyal kullanılarak öğretilecek ve dersi başarıyla tamamlamak için gerekli olan tüm çalışma materyalleri ve malzemeler bu web sitesinin bir parçası, ders kitabı hariç. Son dönemlerde ideolojilerin ve dinlerin dünyaya etkisi, Siyasal düşüncenin gelişimi, Soğuk Savaş ve dünyaya etkisi, Diplomasi, savaş ve terörizm, Küreselleşme, avantajları ve dezavantajları, Son 63 yıldaki temel dünya coğrafyası , İkinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Etkileri “İslam” (Milliyetçilik, Faşizm, Totaliterlik, Sosyalizm, Komünizm, Kapitalizm, Emperyalizm) Anlamak, emperyalizmin ve kolonyal tecrübenin dünyadaki, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Latin Amerika’daki etkileri , İkinci Dünya Savaşı Sonrası Döneminde Uluslararası Gelişmeler, Soğuk Savaş Dönemi ve Sonrası, Küreselleşme: Bireylere ve küresel topluma etkisi, Modern Siyasi Düşünce Geliştirme.