Меѓународниот балкански универзитет (МБУ) организираше панел дискусија на тема “15ти Јули и нова Турција” во Среда, 29ти Март 2017 година. Модератор на настанот беше доц. Д-р Шенер Биљали, проректор на МБУ, додека панелисти беа: г-дин Мустафа Сен, главен советник на претседателот на Владата на Република Турција и доц. Д-р Мевлудин Ибиш, експерт за политички науки на МБУ. Панелистите ги споделија своите академски ставови и истражувања за 15ти Јули и нова Турција со учесниците.

PANEL DISCUSSION “15 JULY AND NEW TURKEY” HELD AT IBUInternational Balkan University (IBU) organized a panel…

Posted by International Balkan University (IBU) on Mittwoch, 29. März 2017