Ректоратот на Меѓународниот балкански универзитет организираше средба со студентите кои се запишани на додипломски студии во МБУ како студенти со стипендија финансирани од страна на Претседателството на Турците во странство и сродните заедници (YTB). Целите на образовниот процес, аспектите и условите за стипендии доделени на 75 студенти од целиот балкански регион, како и можностите за образовно искуство во еден од универзитетите во Турција и програмите за летна школа беа предмет на дискусија со студентите. Студентите ја изразија својата благодарност кон YTB за поддршката за нивното високо образование и ги пренесоа нивните верувања дека како идни дипломирани студенти на МБУ тие ќе служат на нивните држави и општества на Балканот со сите стекнати квалификации, вештини и знаења. Редовни состаноци со оваа група на студенти ќе се одржуваат во иднина.