Работилница на тема Користење драмски активности во ESL училницата се одржа на 7ми Април, 2017 на Меѓународниот балкански универзитет во Скопје. Таа беше организирана и водена од Марија Стевковска, м-р, професор по англиски јазик во Училиштето за англиски јазик на МБУ.

Голем број на студенти учествуваа во работилницата, која ги обезбеди со многу практично искуство во врска со употребата на драмските активности во училницата. Учесниците добија сертификати за учество на работилницата. Слични работилници во МБУ ќе продолжат и во иднина.