Студентите на Меѓународниот балкански универзитет, како дел од процесот на практична обука во прилог на подобрување на своите теоретски знаења, го посетија Consulting Inter Group, компанија која се занимава со правни и консултантски услуги во трговското право.

Consulting Inter Group е добро воспоставена и реномирана компанија која врши активност на пазарот на услуги во областите на: правни и консултантски услуги во трговско право, административно право, правото на интелектуална сопственост, Законот за банките, правни и економски длабински анализи, советување во врска со тендери, бизнис планови, маркетинг планови, посредување помеѓу клиентите и институции, како и за сите други прашања кои може да се појават во текот на функционирањето и развојот на компаниите. Consulting Inter Group го зацврстува квалитетот на своите услуги преку соработка со голем број надворешни соработници и консултанти во повеќе области, како и финансиски менаџери, тим од адвокати, кои ја поддржуваат компанијата во сите проекти преку споделување на своите искуства.

Освен запознавање со Consulting Inter Group и големиот број на активности кои тие ги вршат, студентите имаа можност да се запознаат и со основните принципи на семејно и наследно право во Македонија и влијанието кое го имаат во обликувањето на сите општествени односи. Покрај тоа, студентите беа во можност да учествуваат во решавањето на сложени судски случаи со давање на свои мислења.