Ректорот на Меѓународниот балкански универзитет, проф д-р Исмаил Коџајусуфоглу ја поздрави делегацијата на Фондацијата Maarif предводена од претседателот, д-р Џем Зорлу во МБУ во вторникот на 6-ти Јуни 2017 година. Ректорот споделени информации за академското и научното портфолио на МБУ, како и идеите и проектите за идните активности на нашиот универзитет. Од друга страна, Претседателот на Фондацијата Maarif, д-р Зорлу го информираше ректорот за тековните активности на Фондацијата која е фокусирана на обезбедување на квалитетни образовни услуги во различни земји од целиот свет. Во таа насока, тој го сподели своето задоволство од успешните првични чекори за основање на Фондацијата Maarif во балканскиот регион. Двете страни се согласија на блиска соработка во областите од заеднички интерес и обезбедена меѓусебна поддршка.