Меѓународната Канцеларија за односи на МБУ објавува внатрешен повик за апликации во рамките на програмата Еразмус+, студентска мобилност за студирање во академската 2017/18 година:

Во рамките на програмата Еразмус+ на Европската комисија, Меѓународниот балкански универзитет објавува повик за доделување на грантови за Еразмус+ студентска мобилност за студирање.

Времетраење на мобилноста:

Еден семестар во учебната 2017/2018 година

За реализација на мобилноста студентите треба да изберат еден од универзитетите од листата на потпишани Еразмус+ меѓуинституционални договори (види линк: http://iro.ibu.edu.mk/erasmusplus_agreements)

Избор / рангирање на студентите на МБУ

Заинтересираните студенти треба да пополнат онлајн формулар

Рок: 20.06.2017

Оваа постапка ќе се постигне со внатрешната комисија на МБУ, која ќе спроведе интервјуа за заинтересираните кандидати. Кандидатите ќе бидат рангирани и избрани според достапните месеци / дена одобрени од Еразмус + договор и според следните критериуми:

Просечен успех (GPA)

Причини за студирање во странство;

Компатибилност на студиската програма со институцијата домаќин;

Познавање на англиски јазик или на јазикот на наставата на институциите-домаќини (преку Online Language Support Tool).

Висината на стипендијата за студентите е 450-500 евра месечно, во зависност од земјата на престој. Трошоците за патување и трошоците за здравствено осигурување не се опфатени со грант од програмата Еразмус +.

За повеќе информации, ве молиме контактирајте ја Канцеларијата за меѓународни односи на iro@ibu.edu.mk или директно посетете ја канцеларијата во соба бр.301 во просториите на МБУ во Автокоманда.

МЕЃУНАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДНОСИ НА МБУ