Lajme të mira nga Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare pranë UNB-së! Gjatë javës së kaluar u nënshkruan dy marrëveshje të reja për bashkëpunim në kuadër të programit për shkëmbim të kuadrit dhe studentëve Erasmus+, edhe atë me Universitetin e Barcelonës nga Spanja për drejtimin e psikologjisë dhe Universitetin e Foggia-s nga Italia për të gjitha drejtimet studimore. UNB edhe në periudhën e ardhshme do të vazhdojë të zgjerojë rrjetin e bashkëpunimin me universitete ndërkombëtare me qëllim ofrimin e sa më shumë mundësive për përvoja kualitative për studentët dhe stafin tonë.

Për të kuptuar më tepër rreth bashkëpunimin ndërkombëtar, vizitoni faqen e Zyrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare pranë UNB-së:

www.iro.ibu.edu.mk