Studentët e programit studimor të Gjuhës Turke vizituan OJQ-në për kulturë, art dhe arsim “KÖPRÜ” në Shkup, më 6 mars 2017. Ata u mirëpritën nga redaktorja e revistës “KÖPRÜ”, znj. Leyla Serif Emin dhe drejtori i botuesve “Divan” z. Mehmed Arif. Ata shkurtimisht informuan studentët për aktivitetet e kësaj organizate, fushat e tyre të interesit dhe qëllimet e angazhimit të tyre në shoqërinë civile. Ata ranë dakord me grupin e studentëve për të vazhduar bashkëpunimin e tyre në drejtim të zhvillimit të mëtejshëm të gjuhës turke, kulturës dhe letërsisë.