CEREMONIA E HAPJES SË 4-tërt VJETORE TË EKSPOZITËS STUDENTORE TË MBAJTUR NË GALERINË KOMËTARE – ÇIFTE HAMAM NË SHKUP

Ceremonia e hapjes së Ekspozitës së Katërt Vjetore të Studentëve të organizuar nga Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik u mbajt të martën, më 25 prill 2017 në Galerinë Kombëtare Cifte Hamam në Shkup. Më shumë se 300 vepra arti të përgatitura nga studentët e Dizajnit Grafik, Arteve Vizuale dhe Arkitekturës u prezantuan në ekspozitë. Mirëseardhja dhe fjalimet […]

EKSPERTI I OSBE-së OFROI NJË LIGJERATË MBI PARIMET E QEVERISJES DEMOKRATIKE NË UNB

Si pjesë e aktiviteteve të mësimdhënies shtesë dhe në kuadër të lëndës Hyrje në Drejtësi, studentët e UNB-së nga fakultete të ndryshme përcollën ligjëratë nga përfaqësuesi i Misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) në Shkup, z.Zage Filipovski. Z. Filipovski u shpjegoi studentëve karakteristikat ideale të shoqërisë bazuar në parimet e qeverisjes […]

MË SHUMË SE 500 NXËNËS TË SHKOLLAVE TË MESME MORRËN PJESË NË TESTIMIN E I-rë PËR BURSA TË UNB-së TË ORGANIZUAR NË SHKUP

Testimi i parë i bursave të Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik për nxënësit nga Maqedonia u mbajt më 22 prill 2017 në Shkup. Më shumë se 500 nxënës të shkollave të mesme nga qytete të ndryshme të Maqedonisë morrën pjesë në provimin që i drejton ata në mundësinë e fitimit të 500 bursave të ofruara tradicionalisht për […]

STUDENTËT E UNB-së VIZITUAN ZYRËN SHTETËRORE TË STATISTIKAVE NË MAQEDONI

Studentët nga 6 Fakultete të Universitetit Ndërkombëtar të Ballkanit së bashku me stafin e Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Administrative moRrën pjesë në një vizitë studimore në Zyrën e Statistikave të Shtetit të Republikës së Maqedonisë me temën: “Mbledhja e të dhënave përmes anketës”. Studentët që ndjekin lëndën ‘Metodat e Kërkimit për Shkencat Sociale’ patën […]

UNB U BË ANËTARI I ASOCIACIONIT TË UNIVERSITETEVE EUROPIANE (EUA)

Një tjetër moment historik në rrugën tonë të suksesit! Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik i është dhënë statusi si anëtar i Asociacionit të Universiteteve Evropiane (EUA), një prej shoqatave më të shquara të universiteteve në botë. EUA është organizatë përfaqësuese e universiteteve të Evropës me më shumë se 850 anëtarë universitare nga 47 vende. Pasi u rendit […]

THIRRJE PER ERASMUS + APLIKIME TË STUDENTEVE PËR PRAKTIKË VERORE

  Në kuadër të programit ERASMUS + të Komisionit Evropian, Universiteti Ndërkombëtar i Ballkanit – Shkup njofton thirrje për ndarjen e bursave për studentët që dëshirojnë të kryejnë praktikën e tyre jashtë vendit. Për realizimin e lëvizjes, studentët duhet të zgjedhin një universitet / kompani në të cilën ata dëshirojnë të bëjnë stërvitjen e tyre. […]

MËSIM KLINIK PËR STUDENTËT E DREJTIMIT TË DREJTËSISË NË “CONSULTING GROUP INTER” NË SHKUP

Studentët e Universitetit Ndërkombëtar të Ballkanit, si pjesë e procesit të të mësuarit praktik përveç rritjen e njohurive të tyre teorike, kanë organizuar një vizitë në Consulting Inter Group, një kompani që merret me shërbime ligjore dhe konsultimi në ligjin komercial. Consulting Inter Group është një kompani e themeluar mirë dhe me reputacion që ushtron […]

KLUBI STUDENTOR I UNB-SË “EVLÂD-I FATIHAN” ISHTE NIKOQIR I NJË KONFERENCE DHE EKSPOZITE

Në kuadër të promovimit të klubit të sapokrijuar studentor “Evlâd-ı Fatihan” në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik, një konferencë mbi temën “Rëndësia dhe Nevoja e të Mësuarit të Gjuhës Turke në Shekullin 21” me Dr. Mehmet Gedizli dhe një ekspozitë e Mrekullitë e Gjuhës Turke dhe Letërsisë e përgatitur nga Dr. Mehmet Gidizli dhe Dr. Selçuk Kursat […]

UNB DHE SPITALI PSIKIATRIK “SHKUP” NËNSHKRUAN Ë PROTOKOLL TË BASHKËPUNIMIT

Në drejtim të ofrimit të mundësive të tjera të tilla si vizitat në terren, trajnime praktike dhe punë praktike për studentët e Psikologjisë si dhe për studentët e Këshilla dhe Udhëzime  Psikologjike në universitetin tonë, rektori i Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik, Prof. Dr. Ismail Kocayusufoglu dhe Drejtori i Spitalit Psikiatrik “Shkup” z. Qamil Kovaçi nënshkruan  një […]