Në kuadër të “EU Twinning Project “MK 13 IPA të SO 01 16 R “Zhvillimi i bashkëpunimit në mes të institucioneve të arsimit të lartë, sektorit privat dhe organet përkatëse publike” koordinuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë, Ministria e Arsimit të Lartë dhe Hulumtimit i Francës dhe Irlandës së Veriut, Sekretari i Përgjithshëm i UNB-së, z. Visar Ramadani ka marrë pjesë në një vizitë studimore në Irlandën e Veriut në periudhën 26 mars – 1 prill 2017.

Delegacioni duke përfshirë përfaqësues të universiteteve dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë vizituan disa institucione publike, odat ekonomike, universitetet dhe kompanitë, ndër të cilat ishin Ministria për Ekonomi e Irlandës së Veriut, Universiteti Belfast Mbretëreshës, Universiteti Ulster, Metropolitan College e Belfast dhe Universitetin e Glasgout, Deloitte, Catalyst  Inc., etj. Qëllimi i vizitës ishte për të mësuar më shumë për funksionimin e qendrave të karrierës, shoqatave alumni, bashkëpunimit ndërmjet organeve qeveritare, universiteteve dhe sektorin privat, organizimi i kurrikulave në përputhje me nevojat e tregut të punës, etj