Rektorati i Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik organizoi një takim me studentët të cilët studimet e tyre universitare në Ibu I ndjekin si studentë me bursa të financuara nga Kryesia për Turqit Jashtë Vendit dhe Komunitetet e Ngjashme (YTB). Qëllimet e procesit arsimor, aspektet dhe kushtet e bursave dhënë për 75 studentë nga i gjithë rajoni i Ballkanit, si dhe mundësitë për përvojën e arsimit në një nga universitetet në programet shkollore Turqi dhe verës ishin objekt diskutimi me  studentët. Studentët shprehën mirënjohjen e tyre të thellë drejt YTB për mbështetjen qe ofrojnë për arsimimin e tyre universitar dhe përcollën  besimin e tyre se si të diplomuar të ardhshëm të UNB-së ata do t’i shërbejnë vendet dhe shoqëritë e tyre në Ballkan me të gjitha kualifikimet e fituara, aftësitë dhe njohuritë. Takimet e rregullta me këtë grup të studentëve do të zhvillohen në të ardhmen.