Rektori i Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik, Prof. Dr. Ismail Kocayusufoglu morri pjesë në ceremoninë e hapjes së Panairit të Turizmit Ndërkombëtar në Shkup, të enjten, 6 prill 2017. Zyra Këshilluese për Kulturë dhe Promovimin e Republikës së Turqisë gjithashtu morri pjesë në panair, duke paraqitur oferta të ndryshme për turizmin në Turqi. Panairi do të jetë i hapur për vizitorë deri më 8 prill 2017.