Studentët nga 6 Fakultete të Universitetit Ndërkombëtar të Ballkanit së bashku me stafin e Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Administrative moRrën pjesë në një vizitë studimore në Zyrën e Statistikave të Shtetit të Republikës së Maqedonisë me temën: “Mbledhja e të dhënave përmes anketës”. Studentët që ndjekin lëndën ‘Metodat e Kërkimit për Shkencat Sociale’ patën mundësi të marrin njohuri praktike nga ekspertët që punojnë në Zyrën e Statistikave.

Vizita studimore u dha nxënësve njohuri praktike në lidhje me një sërë metodash kërkimore, procesin e grumbullimit të të dhënave, si dhe një shumëllojshmëri të teknikave që lidhen me analizën e të dhënave. Në të njëjtën kohë, ajo rriti gatishmërinë e studentëve në studimet e tyre të mëtejshme, si dhe në fushën e kërkimit.