Ngjarja e titulluar “Le të lexojmë një libër” e organizuar bashkërisht nga Qendra Kulturore Turke Yunus Emre Shkup dhe Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik u mbajt të mërkurën, më 3 maj 2017 në Kurshunlu An në Shkup.

Ngjarja kishte për qëllim të mblidhte dashamirët e librit në një vend dhe të bënte simbolikisht lexime të ca fragmenteve. Studentët dhe pjesëmarrësit e tjerë ndanë mendimet e tyre dhe cituan disa paragrafë nga librat e tyre para publikut në gjuhë të ndryshme.

Disa shtëpi botuese morrën pjesë dhe prezantuan botimet e tyre të librit.

The event entitled "Let's Read a Book" organized jointly by Yunus Emre Turkish Cultural Center Skopje and International…

Posted by International Balkan University (IBU) on Mittwoch, 3. Mai 2017