ERASMUS+ MOBILITET STUDENTOR PËR STUDIME, SEMESTERI VJESHTOR, VITI AKADEMIK 2017/18: THIRRJE PËR APLIKIM

Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare e UNB-së shpall thirrje të brendshme për aplikime në kuadër të Programit Erasmus +, mobilitetin e studentëve për studime në vitin akademik 2017/18: Në kuadër të Erasmus + programit të Komisionit Evropian, Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik shpall thirrje për ndarjen e granteve për mobilitet Erasmus + Student për Studime. Kohëzgjatja e lëvizshmërisë: […]

BASHKËPUNIMI JONË NË RRJETIN ERASMUS + TANI PËRFSHIN UNIVERSITETE NGA POLONIA, RUMANIA DHE BULLGARIA

Erasmus+ rrjeti ynë i bashkëpunimit është në rritje vërtetë të shpejtë. Ne jemi të kënaqur për të njoftuar se Zyra pë Mardhënie Ndërkombëtare ka përfunduar me sukses nënshkrimin e tri marrëveshjeve të reja  Erasmus+, duke hapur rrugët për bashkëpunim më të gjerë në fushën e stafit dhe mobilitetin e studentëve për vitet e ardhshme akademike. […]

DELEGACION NGA FONDACIONI MAARIF VIZITON UNB

Rektori i Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik, Prof. Dr. Ismail Kocayusufoglu priti një delegacion të Fondacionit Maarif të kryesuar nga Presidenti, Prof. Dr. Cem Zorlu në UNB të martën, 6 qershor 2017. Rektori ndau informacione mbi portofolion akademike dhe shkencore të UNB, si dhe mendimet dhe projektet për aktivitetet e ardhshme të universitetit tonë. Nga ana tjetër, […]