Uluslararası Balkan Üniversitesi, 20 Şubat 2017’de gerçekleştirilen “Yükseköğretim kurumları, özel sektör ve ilgili kamu kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi” AB Eşleştirme Projesinin Yönlendirme Kurulu Toplantısına ev sahipliği yaptı.

Proje üç bileşen halinde yürütülmektedir:

  • Çalışma programları reform önerileri ile mezunların istihdam edilebilirliği ile ilgili olarak çalışma programlarının uygulanabilirliği
  • Kariyer Merkezlerinin Güçlendirilmiş İşleyişi
  • Kamuoyu Güven ve İşbirliği Kurullarının Güçlendirilmiş İşlevi

Uluslararası Balkan Üniversitesi, Avrupa Birliği çerçevesinde yer alan, Fransa ve Birleşik Krallık’taki yüksek öğrenim kurumlarıyla işbirliği içinde olan,  Makedonya Cumhuriyeti’nden AB Eşleştirme Yönlendirme Kurulunda yer alan yüksek öğrenim kurumlarından biridir.