Uluslararası Balkan Üniversitesi, 21 Şubat 2017 salı günü Slovenya Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Sayın Prof. Dr. Milan Jazbec beyefendi ile “Slovenya ve AB: Öğrenilen Deneyimler ve Dersler” konulu bir konferans gerçekleştirdi.

 

Büyükelçi Jazbec, üniversite yönetimi, akademik personel ve IBU öğrencilerini içeren geniş bir kitleye yaptığı sunumda Slovenya’nın Avrupa Birliği’ne entegrasyon sürecini ve ülkesinin entegrasyonundan önce ve sonrasında üstlenmesi gereken reformları katılımcılarla paylaşırken; Slovenya topluluğunun, eski bir Yugoslavya devletinin parçasıyken, Yugoslavya’nın dağılmasından sonra, nasıl bir AB üyesi ülkeye dönüştüğü konusundaki tecrübelerinide aktardı.

 

Büyükelçi, Uluslararası Balkan Üniversitesi Mezunu ve Yüksek lisans öğrencisi, Büyükelçi asistanı Sara Ajdini’yi takdim etti. IBU Öğrencilerinin kariyerlerinde gösterdikleri başarılar ve geldikleri noktalar göz önüne alındığı zaman üniversitemizin “Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz” sloganının gerçekliği birkez daha gözler önüne serilmiştir.

IBU Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, IBU konferansında Büyükelçiye Teşekkür sertifikasının yanı sıra Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı eseri de takdim etti.